Musicinfo Distribution Services List


Now with over 56 music and media streaming and internet services

China

QQ (TME)
Kuwo (TME)
Kugou (TME)
Netease
Migu
imusic
Wo Music
Ultimate
QianQian
JD Music
Duomi Music
TTPod
Xiamalaya FM
Huawei Music
Toy Cloud
Vae+
Xiaogou Robot
Sougou Teemo
Shouyue Bue
Maowang
Mafengwo
Jimi
Backaudio
Baidu software
DuerOs
Rokid
Hifi Music
B612
360 watch app
Autohome
Sougu
Nani Short Video
Jinri Toutiao
Lizhi FM
Phicomm
Zhihu
Banqu Music
Zuojie Tech
Qiwu AI
Meipan
Huishi
Baobao Baidu
VIVO Music
Jianying APP
Pingan
Quanmin Video
Baidu Mobile
Haokan Video
Douyin
V V Music
Ciaomi Music
Gree Mobile
Changba
Kaola FM
9 Sky Music
Einstanbai FM
1 Ting Music
Lava Radio
365 Music
iFlytek
Bale FM
Bluesound
Meipai
Hongfans
Huajiao
Tianlai KGe
Wen Zhonh Zhi Neng
Aispeech
Meipian
SouthEast Motor
Geezly
Meizu Music

South Korea

Melon
Bugs
Genie
FLO
YouTube Art Track (sound recording only)

Sign up to Musicinfo Newsletter for current news on Musicinfo services

Scroll to Top